Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


redakce

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

 

Jmenuji se Martina Koziar Vašáková a jsem absolventem a dlouholetým učitelem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mám atestaci z vnitřního lékařství, z pneumologie a ftizeologie a alergologie a klinické imunologie, a licenci intervenční bronchologie. Profesorkou v oboru vnitřní lékařství jsem byla jmenována byla jmenována v roce 2015. 
 
Po ukončení fakulty jsem nastoupila jsem nejprve do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce a posléze jsem se v 35 letech stala na základě výběrového řízení primářkou Ústavu pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí v Prosečnici. Po sloučení plicních primariátů Fakultní Thomayerovy nemocnice v Prosečnici a Krči jsem byla jmenována primářkou nově vzniklé Pneumologické kliniky 1. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici a od roku 2016 jsme stanula v jejím čele jako přednostka. V dubnu roku 2021 jsem se stala po úspěšném výběrovém řízení na dobu jednoho roku 1. náměstkyní ministra zdravotnictví, a to zejména kvůli pandemii covidu, nyní zůstávám externím poradcem Ministerstva zdravotnictví.
V tomto roce jsem obhájila podruhé i post předsedy České Pneumologické a ftizeologické společnosti. 
Jsem členkou oborové rady postgraduálního doktorského studia imunologie a členkou řady mezinárodních odborných společností zaměřených na imunologii a pneumologii. Předsedám světově největšímu mezinárodního registru idiopatické plicní fibrózy – EMPIRE a zastupuji síť vzácných nemocí- ERN Lung- v ČR. Jsem odborným garantem programu časné detekce rakoviny plic v ČR. Mé publikace a vědecké výstupy jsou povětšinou na téma intersticiálních plicních procesů, jsem autorkou a spoluautorkou řady monografií a učebních textů. Z vědeckých výsledků nepublikačních je pro mě velmi důležité získání Průmyslového vzoru v roce 2015 pro biodegradabilní tracheální stent, za který jsem dostala i Cenu inovace Senátu ČR v témž roce. V současné době jsem členkou kolegia děkana pro nemocnice mimo VFN a mým úkolem a snažením je zejména harmonizace obsahu i kvality výuky na jednotlivých pracovištích.
 
Mám ráda život a vše co přináší, mám ráda lidi, ctím vědění a poznávání nového. Mravnost, soucit, porozumění a tolerance jsou pro mě zásadní prerekvizity pro život i práci. Ráda se starám o děti ( mám 2 vlastní a 3 nevlastní) a nejmladší dcerka s námi stále ještě sdílí domácnost. Jsem od 13 let nadšeným věčným studentem jógy, mám-li čas běhám a cestuji, starám se o domácnost a čtu. 
 
Mými oblíbenými hesly jsou: 
„Nejbližší pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene.“ 
„Všechno jde, když se chce.“
 
 

Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.