Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


bisfosfonáty

látky používané v léčbě kostních onemocnění a poruch metabolismu kalcia. Mají výraznou afinitu ke kostní tkáni, kde inhibují osteoklasty s následným snížením osteoresorpce a zvýšením denzity kostní hmoty. B. obsahují dva fosfáty vázané ke dvěma místům téhož uhlíkového atomu (struktura P–C–P), podle další substituce na tomto uhlíkovém atomu se dělí do 3 generací. K b. první generace (substituent bez dusíku) patří etidronát a clodronát, b. druhé generace (substituent s primárním dusíkem, spolu s třetí generací se označují jako aminobisfosfonáty), které vykazují řádově vyšší účinnost, zahrnují pamidronát a alendronát, k vysoce účinným b. třetí generace (substituent s terciárním dusíkem nebo dusíkatým heterocyklem) se řadí ibandronát, olpadronát, risedronát a zoledronát. Nevýhodou starších b. (např. etidronátu) je porucha mineralizace nově tvořeného osteoidu, lze je však užít k léčbě Pagetovy choroby, plasmocytomu či osteolytických procesů s hyperkalcemií (pamidronát, clodronát). V léčbě osteoporózy se užívá zejm. alendronát (Fosamax), některé b. třetí generace lze použít ve všech uvedených indikacích. B. se poměrně málo resorbují z trávicího ústrojí, podávají se na lačno, dostatečně se zapíjejí vodou. K nežádoucím účinkům patří zejm. iritace horní části trávicího ústrojí

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.