Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


chromatografie

souhrnné označení fyzikálně chemických metod pro selektivní rozdělování složek směsi (např. čištění látek, analytické či preparativní účely) založené na rozdílné afinitě jednotlivých složek pro mobilní fázi (kapalinu, plyn) a fázi stacionární (povrch tuhého nosiče, popř. gelu). Dělená směs v mobilní fázi je při svém pohybu v kontaktu s povrchem stacionární fáze, na kterém se jednotlivé složky selektivně zachycují, čímž se různě brzdí jejich pohyb vzhledem k mobilní fázi. Při vymývání (eluci) jsou tyto složky v mobilní fázi rozděleny úměrně tomu, jak se na stacionární fázi zachycovaly. Při adsorpční ch. je stacionární fází adsorbent, složky směsi se na něm zachycují podle velikosti a charakteru mezimolekulárních sil, polarity atd.; při gelové ch. se využívá různé velikosti a tvaru molekul vzhledem k velikosti a tvaru pórů gelu naplněných rozpouštědlem. U tzv. afinitní ch. je určující specifická interakce (antigen--protilátka, enzym-substrát, hormon-receptor); kterákoli z těchto složek může být imobilizována kovalentní vazbou k tuhému podkladu (nebo jako složka gelu) a izolovat svého partnera ze směsi mobilní fáze. Srov. HPLC [řec. chroma barva; -grafie; pův. pro dělení směsi barevných látek]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.