Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


ELISA

imunochemická metoda používaná k citlivému stanovení a měření koncentrace látek peptidového či proteinového charakteru v biologických vzorcích. Používá se např. v imunologických vyšetřeních k stanovení přítomnosti a kvantifikaci protilátek proti určitým antigenům či k měření koncentrací peptidů či proteinů obv. přítomných v malých koncentracích (např. cytokinů, hormonů, virových proteinů). Založena na reakci antigenu a protilátky, z nichž jeden je fixován na nosiči (obv. v jamce mikrotitrační destičky), odmývání nenavázaných reaktantů a detekci a kvantifikaci navázaných látek pomocí barevné reakce vznikající působením enzymu, který je navázán na jeden z reaktantů. Existují různé modifikace metody. Při vyšetření protilátek se sledovaný vzorek (např. sérum) nechá reagovat s příslušným standardním antigenem navázaným na nosič. Po promytí, kterým se odstraní protilátky na sledovaný antigen nenavázané, se pomocí protilátek proti lidským imunoglobulinům a díky barevné reakci (enzym na antiimunoglobulinových protilátkách a následném přidání chromogenu) stanoví přítomnost či nepřítomnost protilátek proti danému antigenu. Přesně změřená míra zbarvení odpovídá množství protilátek. Analogicky lze vyšetřovat látky, např. cytokiny, které pak reagují s protilátkou navázanou v jamce a kompetují s (např. biotinylovaným) standardem [angl. zkr. enzyme-linked immunosorbent assay]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.