Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


parasympatolytika

léky tlumící činnost parasympatického systému (acetylcholinu) kompetitivním blokováním jeho účinku na muskarinových receptorech (antimuskarinika). Dělí se na látky s terciárním dusíkem (atropin, homatropin, skopolamin), které dobře prostupují membránami, dobře se vstřebávají z GIT a prostupují do CNS, a na látky s kvartérním dusíkem, které membránami špatně procházejí a do CNS nepronikají (butylskopolamin, oxyfenon, poldin, ipratropium aj.). Selektivní p. působí jen na určitý typ muskarinových receptorů (pirenzepin na M1). P. snižují tonus hladkých svalů (spasmolytika, bronchodilatancia), sekreci žláz, vyvolávají mydriázu (mydriatika), a mohou tak zvýšit nitrooční tlak, působí tachykardii a zrychlují AV převod, působí na CNS (skopolamin tlumivě, atropin nejprve stimulačně, pak rovněž tlumivě). Další indikací jsou premedikace, parkinsonismus (antiparkinsonika), otrava blokátory acetylcholinesterázy. Po podání vyvolávají sucho v ústech, ve vyšších dávkách ztěžují močení (zejm. u starších mužů s onemocněním prostaty), způsobují poruchy vidění (rozšiřují zornici, a proto se nesmějí podat u glaukomu) atd. Opak: parasympatomimetika. Srov. vagolytika, anticholinergní, spasmolytika [parasympatický; lytika]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.