Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


infarkt myokardu

infarkt myokardu zkr. IM nebo AIM – akutní infarkt myokardu – odumření části myokardu vzniklé přerušením krevního zásobení. Příčinou bývá uzávěr některého úseku koronární tepny, nejčastěji při její ateroskleróze obv. trombóza nasedající na nestabilní plát, ev. spasmus apod., s následnou těžkou ischemií příslušného okrsku tkáně; algická forma ICHS. Onemocnění se klasicky projevuje silnou bolestí na hrudi která někdy vyzařuje do ramena, paže – zejm. vlevo, krku či břicha, úzkostí, pocením. Bolest se liší od bolesti u anginy pectoris tím, že neustupuje ani spontánně, ani po nitroglycerinu; větš. začíná v klidu. Mohou nastat též zažívací obtíže, projevem může být srdeční selhání. IM někdy navazuje na předchozí projevy ICHS, často však bývá jejím prvním projevem. V poslední době se jeho výskyt posunul do mladších věkových skupin zejm. u mužů s rizikovými faktory aterosklerózy. Při diagnóze infarktu se uplatňuje EKG, echokardiografie, laboratorní vyšetření krve leukocyty, enzymy – CK, AST, LD, myoglobin, troponin. Na EKG u akutního infarktu hodiny a první dny se často objeví vysoká Pardeeho vlna, postupně se vyvíjí hluboký záporný kmit Q jako známka nekrózy. Podle EKG lze odhadnout lokalizaci i stáří infarktu. Léčba začíná ihned po vyslovení podezření na toto onemocnění a zahrnuje zejm. tlumení bolesti silnými analgetiky morfinového typu, zklidnění pacienta např. diazepamem, léčba či profylaxe arytmií a dalších komplikací. Někdy je možné rozpuštění uzávěru příslušné tepny fibrinolýzou. Význam má rehabilitace, řešení stavu koronárních tepen angioplastika, bypass, profylaktická opatření dlouhodobé podávání betablokátorů či IACE, životospráva a léčba ev. rizikových faktorů antihypertenziva, hypolipidemika apod.. IM se zahojí vazivovou jizvou, která je méně hodnotná než vlastní svalovina. Se zřetelem ke značné rezervě srdce však menší jizva nemusí způsobovat vážnější poruchu jeho funkce. Při rozsáhlém postižení se však může vyklenovat aneurysma. Kromě rozsahu i. je důležitá též jeho lokalizace a hloubka. Nejčastějšími lokalizacemi jsou i. spodní stěny tzv. diafragmatický a i. přední anterior nebo postranní laterální stěny. Podle hloubky se dělí i. na transmurální tzv. Q, procházející celou stěnou svaloviny srdeční a netransmurální tzv. nonQ, zasahující jen její část myokard

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.